Arrangement Movement Therapy bij Slapeloosheid

Herkent u zich in het volgende?

 • ik kan niet goed inslapen/doorslapen
 • ik wordt in de ochtend te vroeg wakker
 • ik ben ‘s ochtends onvoldoende uitgerust en zie op tegen de dag
 • hoe kom ik van mijn slaapmedicatie af?
 • wat is belangrijk voor een goede nachtrust?  

Dan is het arrangement “Slapeloosheid” een aanrader. Overzichtelijk, kortdurend en vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Een effectieve manier om van je slaapprobleem af te komen is een afspraak maken met een slaapoefentherapeut. Movement Therapy heeft twee gespecialiseerde slaapoefentherapeuten. Zij gaan samen met u aan de slag. U krijgt praktische tips en oefeningen, zodoende krijgt u weer grip op uw slaap en voelt u zich energieker.

Hoe ziet uw slaap behandeltraject eruit?

 • Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
 • Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn
 • Behandeldoel/plan: Aan het eind van de eerste afspraak maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
 • De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiëne, communicatieve vaardigheden of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
 • Eindrapportage indien gewenst naar uw huisarts of specialist.
   

De slaapoefentherapeut helpt u met:

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen.
 • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie, gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
 • Gezonde copingstijl, dit wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert".
   

Meer weten:

Iedereen slaapt wel eens slecht. Dit heeft niet direct gevolgen voor de gezondheid. Maar als je langere tijd slecht slaapt neemt de vermoeidheid toe en ervaar je steeds meer beperkingen in je functioneren. Op den duur brengt het ook emoties met zich mee, zoals angst, verdriet en boosheid. Je vraagt je af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan? Zal ik ooit weer beter slapen?

Slapeloosheid ontstaat als er sprake is van te weinig slaap of wanneer de kwaliteit niet voldoende is. U herkent slapeloosheid aan moeite met inslapen, niet kunnen doorslapen en vroeg wakker worden.

 

Gevolgen van slapeloosheid

 • Sneller geïrriteerd en prikkelbaar
 • Sneller emotioneel
 • Vermoeidheid
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Neerslachtigheid
 • Darmklachten
 • Hoofdpijn
 • Pijnlijke spieren door verhoogde spierspanning

Op langere termijn heeft slapeloosheid grote gevolgen voor de gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je een hogere kans hebt op het krijgen van een depressie, overgewicht en suikerziekte. Ook je afweersysteem werkt minder goed, waardoor je vatbaarder bent voor infecties.

 

Oorzaken van slapeloosheid

Oorzakelijke factoren

Meestal is slapeloosheid het gevolg van spanningen. Door aanhoudende drukte overdag met nagenoeg geen rustmomenten verwerk je gebeurtenissen vaak pas in bed. Aanhoudende gedachten ontnemen je de rust die nodig is om te kunnen slapen.

Lichamelijke klachten kunnen ook de slaap belemmeren, zoals pijn, plasdrang en benauwdheid.

 

Wat kunt u verwachten van de slaapoefentherapeut?

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.