Arrangement Movement Therapy bij COPD

Herkent u zich in het volgende?

 • ik heb veel last van benauwdheid
 • tgv benauwdheid ervaar ik de angst om te bewegen
 • ik heb moeite met hoesten/ slijm ophoesten
 • ik ben kortademig en snel vermoeidheid
 • ik heb weinig spierkracht

Dan is het arrangement "COPD"een aanrader. Overzichtelijk, kortdurend en vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Waarom oefentherapie

 • Studies tonen aan dat oefentherapie veel effect heeft bij COPD.
 • De inzet van oefentherapie richt zich op het optimaliseren van het lichamelijke prestatievermogen.
 • Met oefeningen traint u het algemene inspanningsvermogen, de (perifere) spierkracht en de ademspierfunctie.
 • Oefeningen helpen u bij het verminderen van de kortademigheid en benauwdheid en het verbeteren van het ademhalingsoefeningen (mucustransport).
 • De sessies vinden individueel plaats in onze praktijk, alle aandacht gaat naar u.
 • Er zijn geen (sport) apparaten. U werkt uitsluitend met uw eigen lichaam, waardoor u uw grenzen en mogelijkheden goed in de gaten kan houden.
 • De oefeningen die we in de praktijk doen kunt u ook voortzetten in uw eigen huis. Dit versterkt het effect.
 • Een sessie duurt gemiddeld 20 minuten. Doormiddel van oefeningen en houding en beweegadvies leert weer genieten van bewegen in uw dagelijks leven.

Aangetoond is een gunstig effect van (langdurende) oefentherapie op het kwaliteit van leven én fysiek functioneren. In één studie bleven deze effecten tot één jaar na stoppen van de oefentherapie behouden.

Hoe ziet uw COPD behandeltraject eruit?
Uw persoonlijk behandelplan bestaat uit verschillende fases, die uiteraard op uw specifieke wensen ingevuld wordt:

 • Intake & onderzoeksfase Het behandeltraject start met een uitgebreide intake waarbij wij ruim de tijd nemen om de uw klachten goed in kaart te brengen. Na de intake stellen wij een specifiek behandelplan op, welke volledig is afgestemd op uw persoonlijke situatie.
  duur: 40 minuten
   
 • Optimalisatiefase, oefeningen die als doel hebben de klachten te verminderen. Tedenken valt aan ademhalings oefeningen, aanleren van gunstige ademhaling in rust of tijdens inspanning. Begeleiding bij effectief leren hoesten (huffen) en bewustwording lichaamgevoel.
  duur: 5 oefensessies
   
 • Slaaptherapeut: Tijdens het behandeltraject wordt u zeker ook 1mailig gezien door onze gespecialiseerde slaaptherapeut. Samen met haar wordt er bekeken of er op het gebied van slaap factoren zijn die van invloed zijn op uw klachten.
  duur: 1 sessie
   
 • Stabilisatiefase, Middels oefeningen versterken we de spierkracht waardoor dingen makkelijker gaan en u zo optimaal in het dagelijksleven om leert gaan met de belasting van bewegen. Hierdoor krijgt u grip op uw vermoeidheid en leert u uw energie zo optimaal mogelijk te benutten.  U leert zo gunstig mogelijk te bewegen in uw dagelijks leven, bij activiteiten die u doet.  De zin en het vertrouwen in bewegen wordt versterkt.
  duur: 4 oefensessies (zitten, staan, bukken, tillen komen standaard aan bod)
   
 • coaching: Indien nodig kijken we met u naar de mogelijkheden om het bewegen te continueren. Dat kan zijn in groepsverband in speciale sport/beweeggroepen voor mensen met COPD, maar ook individueel. We houden na de behandelingen contact om samen te kijken naar de ontwikkeling van uw klachten. Hoe het gaat met het oppakken van werk- en sportactiviteiten.
  duur: afhankelijk van de noodzaak follow up na 4 weken en 6 maanden.


Tijdens het behandeltraject wordt continue gemeten wat de vooruitgang en behaalde resultaten zijn. Uw oefentherapeut beoordeelt, samen met u, continue welke combinaties van behandelingen nodig zijn voor u. Zo werken wij aan een optimaal en duurzaam behandelresultaat!

 

Aanmelden: klik hier

meer weten over COPD: klik hier