Meer weten over COPD

COPD betekent ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’ (chronisch obstructieve longziekte). Het is een verzamelnaam voor verschillende chronische longziekten, waarbij je dagelijks last hebt van benauwdheid. Normale activiteiten zoals werken, traplopen of aankleden zijn dan niet meer vanzelfsprekend.

Studies tonen aan dat oefentherapie veel effect heeft bij COPD. De inzet van oefentherapie richt zich op het optimaliseren van het lichamelijke prestatievermogen. Met oefeningen traint u het algemene inspanningsvermogen, de (perifere) spierkracht en de ademspierfunctie. Daarnaast helpen de oefeningen u bij het verminderen van de kortademigheid en benauwdheid en het verbeteren van het ademhalingsoefeningen (mucustransport).

 

Aangetoond is een gunstig effect van (langdurende) oefentherapie op het kwaliteit van leven én fysiek functioneren. In één studie bleven deze effecten tot één jaar na stoppen

van de oefentherapie behouden.

Symptomen COPD

Er zijn verschillende symptomen die kunnen voorkomen bij COPD:

·  benauwdheid,

· tgv benauwdheid, angst om te bewegen

·  hoesten/ slijm ophoesten

·  kortademigheid

·  vermoeidheid

·  weinig spierkracht

Uw behandeling bij COPD

U kunt bij Movement Therapy zowel terecht voor een langdurige als kortdurende behandeling.
Hieronder beschrijven wij het behandeltraject van een de kortdurende behandeling. Dit is een goed voortraject om aansluitend met een oefenprogramma in groepsverband verder te gaan, of het langere individuele behandeltraject bij Movement Therapy voort te zetten.

Waarom oefentherapie?

Bij Movement Therapy werken allemaal gespecialiseerde oefentherapeuten Mensendieck. Door middel van oefentherapie wordt u bewust gemaakt wat een trigger kan zijn op uw klachten. U leert hoe u het beste kunt ademen in rust of tijdens inspanning. U leert de relatie tussen een gunstige houding op uw ademritme en algemeen dagelijks bewegen Hierdoor leert u uw energie zo optimaal mogelijk te benutten, waardoor u grip krijgt op uw vermoeidheid. Ook krijgt u begeleiding bij effectief leren hoesten (huffen). Middels oefeningen versterken we de spierkracht waardoor dingen makkelijker gaan. Juist als je COPD hebt zorgt bewegen ervoor dat je weerstand verbetert. De zin en het vertrouwen in bewegen wordt versterkt.

 

Oefentherapie

De sessies vinden individueel plaats in onze praktijk. Er zijn geen (sport) apparaten. U werkt uitsluitend met uw eigen lichaam, waardoor u uw grenzen en mogelijkheden goed in de gaten kan houden. De oefeningen die we in de praktijk doen kunt u ook voortzetten in uw eigen huis. Dit versterkt het effect.

Een sessie duurt gemiddeld 20 minuten. Doormiddel van oefeningen en houding en beweegadvies leert weer genieten van bewegen in uw dagelijks leven.

Movement Therapy zal tijdens de eerste afspraak (de intake) middels een uitgebreid vraaggesprek uw  klachten in kaart brengen en navraag doen over uw hulpvraag.
Na de intake stellen wij een persoonlijk behandelplan op, afgestemd op uw persoonlijke situatie en verwachtingen. Wij werken graag samen met u aan een optimaal behandelresultaat. In overleg is er overleg met uw longarts over de ontwikkelingen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?