Oefentherapie in de Coronacrisis

 

WE BLIJVEN OPEN 14/12/2020

Naar aanleiding van de persconferentie van vandaag mogen wij u melden dat wij open mogen blijven en dat de behandelingen gewoon plaats kunnen vinden. Uiteraard nog steeds met de passende maatregelen zoals u hieronder kunt lezen.

 
In overleg met de overheid zijn richtlijnen opgesteld waarmee we de oefentherapie op een, voor u en ons, veilige manier kunnen gaan opschalen. In de praktijk volgen we de door het RIVM en de beroepsvereniging VvOCM goedgekeurde richtlijnen nauwgezet op en maken we gebruik van alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, zodat de veiligheid gewaarborgd is. Daarnaast bieden we nog steeds de mogelijkheid tot zorg op afstand middels telefonische consulten en videoconsulten. Een combinatie van behandelen op afstand en op de praktijk behoort ook tot de mogelijkheden. Deze zal uw behandelend therapeut met u bespreken. 

Uw oefentherapeut neemt contact met u op over uw behandeling. Mocht dit nog niet gebeurd zijn of heeft u nog vragen dan kunt u conatct met ons opnemen door hier te klikken. 

 

Richtlijnen behandeling op de praktijk

Bij het maken van de afspraak, zullen wij een aantal vragen aan u stellen. Het is belangrijk dat u deze vragen zorgvuldig en naar waarheid beantwoordt. Op basis hiervan bepalen we welke stappen we kunnen nemen. 

De behandelingen zullen anders zijn dan u gewend was. De therapeut kan in sommige gevallen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals een mondkapje en handschoenen. Dit is niet in elke situatie noodzakelijk. We hebben maatregelen en en richtlijnen opgesteld om een veilige praktijk  te creëren. We vragen uw begrip hiervoor en hopen op uw medewerking. 


Welke maatregelen zijn er getroffen?

Naast de gebruikelijke maatregelen en hygiënemaatregelen van het RIVM (geen handen schudden, in je elleboog niezen en hoesten, handen wassen met desinfecterend zeep of gel, gebruik papieren zakdoekjes) gelden de volgende aanvullende huisregels:

 • Was na binnenkomst de handen met water en zeep of gebruik desinfectiegel.
 • Houd anderhalve meter afstand van alle aanwezige personen op de praktijk.
 • Kom alleen, of indien noodzakelijk met maximaal één begeleider.
 • Kom op de afgesproken tijd maximaal vijf minuten van tevoren.
 • Verlaat het pand zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling.
 • Vergeet niet een eigen handdoek mee te nemen en indien nodig een extra handdoek wat als kussen kan dienen of een eigen kussen.
 • Kleed u zoveel mogelijk thuis om. 
 • Maak geen (zo min mogelijk) gebruik van de toiletten.
 • Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op.
 • De behandel kamers zullen na elke behandeling gereinigd worden hiervoor is 15 min tussen elke behandeling ingepland.
 • ​Bij onduidelijkheid omtrent het coronabeleid bepaalt de oefentherapeut hoe ermee wordt omgegaan.


Tenslotte

We verzoeken u dringend om bij tussentijdse klachten of vragen niet naar de praktijk te komen. Neem in dat geval eerst contact met ons op. Onze oefentherapeuten overleggen dan samen met u wat de beste vervolgstappen zijn. Wij geven u graag advies.